aboutLEGAL

ministerie van financiën
2 dagen
Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige...
ministerie van financiën
2 dagen
Nederland herstelt langzaam van de crisis. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25%. Het herstel is echter broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. De werkloosheid is onverminderd hoog en de...
ministerie van financiën
2 dagen
Het Belastingplan 2015 staat in het teken van lastenverlichting op arbeid. Voor deze lastenverlichting is een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, dat wordt gebruikt voor een verlaging van het belastingtarief in de 1e schijf en een verhoging van de arbeidskorting, waardoor werken meer loont....
ministerie van financiën
2 dagen
Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen. Dat staat in het wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, dat staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met dit...
ministerie van financiën
2 dagen
Staatssecretaris Wiebes van Financiën verwelkomt de tussenrapportage van de OESO over fiscale transparantie en mogelijke maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals. Uit de tussenrapportage blijkt dat de OESO- en G20-lidstaten grote voortgang hebben geboekt in het Base Erosion...
afm
3 dagen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is recent een verkennend onderzoek gestart naar de wijze waarop auditcommissies hun rol invullen ten aanzien van financiële verslaggeving en de accountantscontrole. Dit onderzoek volgt uit het AFM-thema ‘De kwaliteit van governance, verslaggeving en...
afm
4 dagen
De AFM voert de komende tijd een marktbreed nader onderzoek uit naar de naleving van ESMA Richtsnoeren voor interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving.
afm
4 dagen
De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft in een brief van 28 juli 2014 de AFM opgeroepen om financiële dienstverleners te verplichten duidelijk aan te geven welke diensten zij tijdens de looptijd van een hypotheek leveren en tegen welke prijs.
afm
4 dagen
De Autoriteit Financiële Markten ziet dat een aantal partijen consumenten op een misleidende wijze benaderen om uitvaartverzekeringen over te sluiten of de dekking te verhogen. De AFM ontvangt hier ook veel meldingen over van consumenten.
afm
4 dagen
De AFM ziet dat een klein aantal partijen consumenten op een misleidende wijze benaderen om uitvaartverzekeringen over te sluiten of de dekking te verhogen. We krijgen hier ook veel meldingen over van consumenten.
afm
4 dagen
De AFM ziet dat een klein aantal partijen consumenten op een misleidende wijze benaderen om uitvaartverzekeringen over te sluiten of de dekking te verhogen. We krijgen hier ook veel meldingen over van consumenten.
afm
1 week
De Autoriteit Financiele Markten (AFM) doet momenteel een verkennend onderzoek naar de werkwijze van de afdelingen bijzonder beheer voor het MKB bij banken. Daarvoor zijn ook de ervaringen die MKB-ondernemingen hebben met dergelijke afdelingen van groot belang.
afm
1 week
Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak donderdag 11 september 2014 op het Pensioenseminar over het belang van goed inzicht in pensioen voor deelnemers.
afm
1 week
Omdat financiële dienstverlening in toenemende mate online plaatsvindt, stellen marktpartijen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregeld de vraag wanneer er sprake is van bemiddelen bij online dienstverlening.
ministerie van financiën
1 week
Ondernemers die door de invoering van de maatregel één bankrekeningnummer moeten wachten op de uitbetaling van omzetbelasting, kunnen vanaf 9 september gebruik maken van een goedkeuring. De omzetbelasting kan dan onder voorwaarden worden uitbetaald op een ander bankrekeningnummer dan...
afm
2 weken
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen van marktpartijen over dienstverlening rond niet in Nederland geregistreerde beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen (beleggingsinstellingen) door Nederlandse beleggingsondernemingen. Er is onduidelijkheid...
afm
2 weken
De AFM heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de mogelijkheden voor klanten van een bank of beleggingsonderneming om te beleggen in beleggingsfondsen die niet in het register van de AFM te vinden zijn.
afm
2 weken
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen van marktpartijen over dienstverlening rond niet in Nederland geregistreerde beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen (beleggingsinstellingen) door Nederlandse beleggingsondernemingen. Er is onduidelijkheid...
afm
2 weken
De AFM heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de mogelijkheden voor klanten van een bank of beleggingsonderneming om te beleggen in beleggingsfondsen die niet in het register van de AFM te vinden zijn.
afm
2 weken
De bijlage bij dit bericht zet uiteen welke EMIR- transactierapportages de AFM wil zien, indien Nederlandse ondernemingen derivaten laten afsluiten op basis van een zogenaamde overeenkomst tot lastgeving. Tot dit standpunt is de AFM gekomen in overleg met DNB en een gespecialiseerde werkgroep van...
bezoek ook legalsearch, bureau voor werken als bedrijfsjurist
persberichten graag aan redactie@aboutpublishers.nl
inschrijven
Email deze pagina
Share op Google+
Share op Linkedin
Share deze pagina op Twitter
Share deze pagina op Facebook