aboutLEGAL

afm
4 uur
Op 2 september 2014 is het wetsvoorstel pensioencommunicatie ingediend bij de Tweede Kamer. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over dit wetsvoorstel. Pensioeninformatie sluit door het nieuwe wetsvoorstel beter aan op het doel: de deelnemer in staat stellen een goede financiële...
afm
15 uur
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de herbeoordeling door betrokken banken van 17.600 rentederivatencontracten die uitstaan bij niet-professionele MKB-ondernemingen, waarop de AFM toezicht houdt.
afm
4 dagen
Het Nederlandse pensioenstelsel is goed, maar moet worden aangescherpt. Volgens Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), moet het gesprek hierover breed worden gevoerd, omdat het iedere Nederlander raakt. Van pensioendeskundigen en koepelorganisaties tot de mensen op...
afm
4 dagen
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van de AFM van augustus 2014. Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor deze en andere nieuwsbrieven.
afm
5 dagen
Voor veel adviseurs is het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen een van de prioriteiten. De afgelopen maanden hebben wij werkbezoeken afgelegd aan financiële ondernemingen. Zo hebben wij meer inzicht gekregen in de manier waarop zij de nieuwe vakbekwaamheidseisen hebben ingebed in hun...
ministerie van financiën
6 dagen
De Nederlandse Staat heeft het volledige bedrag terug dat in 2008/2009 beschikbaar was gesteld om gedupeerde spaarders van de IJslandse internetspaarbank Icesave te ontzien.
afm
1 week
Iedere maand verschijnt de consumentennieuwsbrief van de AFM. Lees nu de nieuwsbrief van augustus met informatie over actuele financiële zaken voor consumenten.
ministerie van financiën
1 week
De FIOD heeft vandaag woningen en een adviesbureau doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij een Rotterdamse scholengemeenschap. Bij deze doorzoekingen is administratie en geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
afm
1 week
Het provisieverbod voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders is sinds 1 januari 2013 van kracht. Een van de doelen van het provisieverbod is dat de zelfstandige adviseur los komt te staan van de aanbieder. Dankzij deze ontvlechting is hij vrij om zich volledig op het belang van de klant te richten...
afm
1 week
Door het provisieverbod ervaart de helft van de beleggers meer inzicht in de kosten van beleggen en geeft aan een betere vergelijking te kunnen maken tussen de kosten van dienstverleners. Transparantie over kosten is belangrijk bij het vergroten van het kostenbewustzijn bij beleggers.
afm
2 weken
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer de nota gestuurd die is opgesteld naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht.
afm
2 weken
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 april 2010 een bestuurlijke boete van €1000,- opgelegd aan Mercedes-Benz Financial Services B.V. (MBFS). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat MBFS in de periode van 1 juli 2008 tot 5 december 2008 kredieten heeft verstrekt die met het oog op...
afm
2 weken
Om marktpartijen te ondersteunen bij de voorbereidingen op de uitzondering op het provisieverbod, geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een toelichting op de situaties waarin deze wel en niet geldt.
afm
2 weken
Soms krijgen beleggers de mogelijkheid om vooraf in te schrijven voor bepaalde effecten. Bedenk dat zo’n aanbod aan regels is gebonden. Zo moet een prospectus zijn goedgekeurd. Vraag daar naar bij de aanbieder.
afm
2 weken
Het inzichtelijk maken van het handelsgedrag van flitshandelaren is een belangrijke uitdaging, zo schrijft woordvoerder Imre de Roo van de Autoriteit Financiële Markten in haar column op OverGeld.
afm
3 weken
In deze speciale editie van de nieuwsbrief beleggingsondernemingen informeren wij de lezers over de ontwikkelingen op het gebied van beleggersbescherming die voortvloeien uit de herziening van de Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
afm
3 weken
De Europese Unie (EU) heeft per 1 augustus 2014 beperkingen opgelegd voor het kapitaal- en handelsverkeer met Rusland (verordening 833/2014). Daarnaast heeft de EU elf (rechts)personen toegevoegd aan de ‘freezelist’ (verordening 284/2014).
afm
3 weken
De European Securities and Markets Authority (ESMA) is op zoek naar kandidaten voor de adviesgroep (Consultative Working Group) voor haar Post-Trading Standing Committee (PTSC). De aanstellingstermijn is twee jaar.
afm
4 weken
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van de AFM van juli 2014. Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor deze en andere nieuwsbrieven.
afm
4 weken
Publicatie van de scores uit het Klantbelang Dashboard kan banken en verzekeraars helpen om beter inzichtelijk te maken in hoeverre ze het belang van klanten centraal stellen. Dat stelt de AFM naar aanleiding van de oproep van de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Consumentenbond en de...
bezoek ook legalsearch, bureau voor werken als bedrijfsjurist
persberichten graag aan redactie@aboutpublishers.nl
inschrijven
Email deze pagina
Share op Google+
Share op Linkedin
Share deze pagina op Twitter
Share deze pagina op Facebook