aboutLEGAL

afm
1 dag
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een tiental handhavingsbeslissingen op het gebied van financiële verslaggeving gepubliceerd. Het gaat om beslissingen die door individuele Europese toezichthouders zijn genomen en de instemming hebben van de andere Europese toezichthouders.
afm
2 dagen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 april 2014 een bestuurlijke boete van €2.100,- opgelegd aan Wijnkamp Vastgoed B.V. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:80, eerste lid, Wft).
afm
2 dagen
De AFM maakt bekend dat zij een maatregel heeft genomen op basis van artikel 23 van de Europese Shortselling Verordening om short selling in Banca MPS SPA tijdelijk te verbieden.
ministerie van financiën
3 dagen
Het Ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend voor het ontwerpwetsvoorstel dat gaat over de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.
afm
4 dagen
De AFM maakt bekend dat zij een maatregel heeft genomen op basis van artikel 23 van de Europese Shortselling Verordening om short selling in Banca Popolare di Milano tijdelijk te verbieden.
ministerie van financiën
6 dagen
Minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem bezocht van 10 tot en met 12 april 2014 in Washington de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarnaast werd hij samen met Coeuré, Regling en Hoyer geïnterviewd voor Bloomberg TV.
ministerie van financiën
6 dagen
afm
1 week
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 januari 2014 en 14 maart 2014 lasten onder dwangsom opgelegd aan twaalf financiële dienstverleners die het Self Assessment 2013 niet hebben ingevuld. De AFM heeft deze dienstverleners herhaaldelijk per brief en telefonisch verzocht om het Self...
afm
1 week
Donderdag 10 april heeft de Nederlandse Vereniging van Banken haar toekomstvisie 'Toekomstgericht bankieren' gepubliceerd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de plannen die de banken daarin ontvouwen voor de toekomst.
afm
1 week
Er is een aanhoudend gebrek aan kwaliteit van de accountantscontroles. Dat is de conclusie in het jaarlijkse rapport van de international federatie van accountantstoezichthouders (IFIAR).
ministerie van financiën
1 week
Van de Nederlandse huizenbezitters overweegt 13% om binnen nu en twee jaar een nieuwe woning te kopen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken. Het onderzoek geeft inzicht in de beweegredenen en belemmeringen die deze potentiële kopers tegenkomen bij de...
afm
1 week
Donderdag 10 april vinden vanaf 18:00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats aan IT-systemen van de AFM. Hierdoor zijn de verschillende digitale loketten van de AFM tijdelijk niet beschikbaar. Het onderhoud duurt enkele uren.
afm
1 week
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft van januari tot april voor vier (vermoedelijke) boiler rooms gewaarschuwd. Beleggers moeten niet ingaan op het aanbod van deze frauduleuze partijen.
ministerie van financiën
1 week
De Belastingdienst start deze week met het informeren van huurders over het feit dat er een inkomensindicatie is afgegeven aan hun verhuurders. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen de komende weken een brief van de Belastingdienst.
afm
1 week
afm
1 week
De huidige bestuursvorm van accountantsorganisaties zal moeten worden aangepast. Dat is nodig om aan de eisen van kwaliteit van de accountantscontrole te voldoen en het vertrouwen van gebruikers van die controle terug te winnen. Dat stelt bestuurslid Gerben Everts van de Autoriteit Financiële...
afm
1 week
De rechtbank Rotterdam heeft in beroep twee boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van ieder €96.000 vernietigd. De boetes waren in maart 2013 opgelegd aan Floresteca B.V. en haar bestuurder de heer L.P.A. Brouns.
afm
1 week
Op vrijdag 4 april heeft de staatssecretaris van SZW de contouren van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) bekend gemaakt en het startschot gegeven voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel.
afm
2 weken
Via deze nieuwsbrief wil de AFM u informeren over de actualiteiten rondom de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn). Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks, waarin de AFM afwisselend actualiteiten rondom de AIFM-richtlijn behandelt, dan wel een specifiek onderwerp...
afm
2 weken
Aanbieders van grond en teakhout ontduiken geregeld de vergunningplicht, hebben gebrekkige bedrijfsvoering en lichten beleggers onvolledig voor. De AFM heeft tientallen handhavingmaatregelen opgelegd tegen deze aanbieders. Bij edelmetaal en vakantievastgoed zijn de risico’s kleiner en zijn er...
bezoek ook legalsearch, bureau voor werken als bedrijfsjurist
persberichten graag aan redactie@aboutpublishers.nl
inschrijven
Email deze pagina
Share op Google+
Share op Linkedin
Share deze pagina op Twitter
Share deze pagina op Facebook