aboutLEGAL

afm
1 dag
Begin dit jaar heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uw mening gevraagd over de ervaringen met de nieuwe vakbekwaamheidseisen die sinds 1 januari 2014 gelden. Naar aanleiding van de uitkomsten hebben we onder meer de informatieverstrekking over dit onderwerp aangepast. Nu nodigen wij...
afm
1 dag
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het belangrijkste nieuws van de AFM van oktober 2014. Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor deze en andere nieuwsbrieven.
ministerie van financiën
1 dag
Sinds afgelopen dinsdag ervaren ondernemers problemen met het inloggen op het beveiligde gedeelte de website van de Belastingdienst en bij het inzenden van hun aangifte. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de verstoring. Helaas is er geen duidelijkheid over het tijdstip waarop de problemen...
afm
2 dagen
De kwaliteit van financiële verslaggeving neemt stap voor stap toe, maar kan verder worden verbeterd. Beleggers hebben meer behoefte aan relevante en vergelijkbare informatie en het ‘eigen verhaal’ van de onderneming als toelichting bij de jaarrekening. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële...
afm
2 dagen
Het is altijd goed om te reflecteren op waar we vandaan komen, juist ook om van daar uit verder te gaan. Er zijn de afgelopen tijd veel veranderingen op u af gekomen. Hier bent u al druk mee aan de slag gegaan, maar wij kunnen ons voorstellen dat u nog zaken op uw to do-list heeft staan. Mocht u...
ministerie van financiën
2 dagen
Vandaag is het rapport van de Nationale ombudsman verschenen over zijn onderzoek naar de invoering van de één-bankrekeningnummer-maatregel door de Belastingdienst. Deze werd ingevoerd, naar aanleiding van diverse fraudegevallen van begin 2013.
ministerie van financiën
2 dagen
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vandaag in Berlijn een verklaring getekend samen met 51 landen over automatische informatie-uitwisseling van belastinggegevens.
afm
2 dagen
Sinds 1 juli 2013 zijn aanbieders, bemiddelaars en adviseurs verplicht om een gestandaardiseerd Dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen. De AFM heeft in 2013 een DVD-generator ontwikkeld waarmee u eenvoudig uw DVD(‘s) kunt...
afm
3 dagen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 oktober 2014 een bestuurlijke boete van € 100.000 opgelegd aan Prinsegracht Monumenten B.V. (Prinsegracht). Prinsegracht was de beheerder van het beleggingsfonds Capex CV (Capex) en beschikte niet over een vergunning van de AFM.
afm
3 dagen
Sinds 27 oktober zijn nieuwe richtsnoeren van kracht, die een adequate bescherming van beleggers moeten garanderen. De richtsnoeren, opgesteld door ESMA en EBA, bepalen dat de AFM ervoor moet zorgen dat de effecten- en banksector een beleid voor klachtenbeheer invoeren.
afm
3 dagen
Dit nieuwsbulletin gaat in op actuele onderwerpen als: het toezicht op ondernemingen in Caribisch Nederland. Welke nieuwe wet- en regelgeving komt er aan en wat zijn de gevolgen daarvan voor deze ondernemingen?
afm
4 dagen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet vooralsnog geen aanleiding om het aanbod van mandaten aan niet-professionele beleggers te beperken.
afm
5 dagen
Maandag 20 september heeft IOSCO, de wereldwijde samenwerkingsorganisatie van toezichthouders op effectenmarkten, bekendgemaakt dat Theodor Kockelkoren is benoemd als de nieuwe voorzitter van de Committee on Emerging Risks (CER). De benoeming gaat per direct in.
ministerie van financiën
5 dagen
De Nederlandse banken zijn goed uit de doorlichting van de bankbalansen van de grote banken in de eurozone gekomen. De Europese Centrale Bank (ECB) lichtte de afgelopen periode 130 grote Europese banken door, waaronder zeven uit Nederland: ING Bank, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, BNG Bank, NWB Bank...
afm
1 week
Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het AFM-pensioentoezicht. In deze editie vindt u onder meer informatie over het onderzoek van de AFM naar verlagingsinformatie.
afm
1 week
Helaas zien we ze nog geregeld voorbij komen: obligaties waarmee je grote risico’s loopt je geld kwijt te raken. Obligaties worden nog vaak gezien als minder risicovol dan aandelen. Maar sommige beleggingen in obligaties kennen meer risico dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Dat...
ministerie van financiën
1 week
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vandaag een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de veranderingen in de autobelastingen voor 2016.
afm
1 week
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer A. van ’t Wout te Rotterdam, omdat hij op verschillende manieren de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op...
afm
1 week
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete van €15.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna ‘de overtreder’, omdat hij de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het...
afm
1 week
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bij vijf grote banken en verzekeraars bekeken wat het verandervermogen van deze financiële ondernemingen is. Hieruit komt naar voren dat er een grote veranderbereidheid is en dat een gevoel van urgentie bestaat.
bezoek ook legalsearch, bureau voor werken als bedrijfsjurist
persberichten graag aan redactie@aboutpublishers.nl
inschrijven
Email deze pagina
Share op Google+
Share op Linkedin
Share deze pagina op Twitter
Share deze pagina op Facebook